polski   english 

COMET CAT10

COMET CAT10 QRP 10W to ręczna skrzynka antenowa, która może być wykorzystywana do dostrajania dipoli, anten o polaryzacji pionowej, anten samochodowych i innego rodzaju anten podłączonych do nadajnika małej mocy QRP, do 10W. Użytkownik może przy jej pomocy pracować w szerokim zakresie częstotliwości pomiędzy 3,5 - 50 MHz.
CAT-10 można dostroić w szerokim zakresie od 50 do 600 Ohm.
Skrzynka wyposażona jest we wskaźnik dostrojenia w postaci diody, co pozwala użytkownikowi na szybkie znalezienie punktu dostrojenia (podczas transmisji).